هیئت مدیره

علیرضا جلیلی‌فر

دانشگاه شهید چمران اهواز

(ریاست انجمن)

سلمانی 2

بهلول سلمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

(معاون انجمن)

حسن سودمند افشار

دانشگاه بوعلی سینا

(عضو اصلی)

 

مینو عالمی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب 

(عضو اصلی)

غلامرضا عباسیان

غلامرضا عباسیان

دانشگاه امام علی (ع) تهران

(عضو اصلی)

حمید علامی

حمید علامی

دانشگاه تربیت مدرس 

(عضو اصلی)

Mohammadi

مجتبی محمدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

(عضو اصلی)

نورالدین یوسفی

دانشگاه رازی

(عضو اصلی)