هیئت مدیره

علیرضا جلیلی‌فر

دانشگاه شهید چمران اهواز

(ریاست انجمن)

رضا خانی

دانشگاه ایلام

(معاون انجمن)

حسن سودمند افشار

دانشگاه بوعلی سینا

(عضو اصلی)

 

dr nafisi

زهره نفیسی

دانشگاه الزهرا

(ناظر )

زری سعیدی

دانشگاه علامه طباطبایی

(عضو علی‌البدل)

عباسعلی رضایی

دانشگاه تهران

(عضو علی‌البدل)

محمودرضا مرادیان

دانشگاه لرستان

(خزانه دار)

نورالدین یوسفی

دانشگاه رازی

(عضو اصلی)