اولین نشست تخصصى مرکز رشد آزمون‌سازی و استعدادیابی زبان پیش‌قدم

اولین نشست تخصصى مرکز رشد آزمون‌سازی و استعدادیابی زبان پیش‌قدم

اولین نشست تخصصى مرکز رشد آزمون‌سازی و استعدادیابی زبان پیش‌قدم، مستقر در دانشگاه فردوسی مشهد، با همکارى انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسى ایران در روز جمعه ۹ خرداد ماه ۱۳۹۹ برگزار شد. این نشست صمیمى با عنوان "زبان‌درمانی و درمان زبانی" با سخنرانی دکتر رضا پیش قدم در جمع دانشجویان و اساتید گرامى از طریق وبینار انجام گرفت. در این سخنرانى، دکتر رضا پیش قدم ضمن رونمایى از دو کتاب اخیر خود در زمینه آموزش مؤثر، به معرفى مفاهیم جدید و جذاب در این حوزه حول محور "درمان زبانى" پرداخت که با استقبال گرم علاقه‌مندان روبرو شد.در این سخنرانى، دکتر رضا پیش قدم، پس از تبیین مفاهیم "زبان درمانى" و "درمان زبانى"، به مؤلفه‌هاى "درمان زبانى" اشاره نمود. این مؤلفه ها شامل “زبامغز"، "زبافکر"، "زباهنگ"، "زباحواس" و "زباهیجان" مى باشد که در نشست هاى آتى این مرکز به هر یک از آنها و رابطه شان با برقرارى ارتباط مؤثر به طور مفصل پرداخته خواهد شد. از درخواست ها و اظهار لطف همراهان گرامى جهت شرکت در سلسله نشست‌هاى تخصصى این مرکز سپاسگزاریم.

Jun 7, 2020 05:22
Number of visit : 347

Comments


Sender name is required
Email is required
Characters left: 500
Comment is required